O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 05.5.2014.
Број: 45


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
-н/р Министру-

 

Поштовани Министре,

У име Самосталног синдиката металаца Србије, и име мојих сарадника и у моје лично име честитамо Вам на избору за Министра одбране.

Искрено Вам желимо да на новом послу постигнете најбоље резултате.

Предлажемо Вам да у циљу доброг разумевања, успешне координације на унапређењу рада и развоја предузећа одбрамбене индустрије Србије, одржимо заједнички састанак.

Мислимо да, за почетак, састанку присуствујете Ви и Ваши сарадници, а са стране Самосталног синдиката металаца Србије ја и секретар Љубодраг Цвркотић. Ако Ви мислите другачије није спорно да се усагласимо.

Оквирне теме:

  • оквири сарадњe Министарства одбране и Самосталног синдиката металаца Србије,
  • кратка размена информација о стању у предузећима одбрамбене индустрије Србије и договор о начину решавања проблема,
  • перспектива за нас веома важног документа под називом „Програм финансијске консолидације привредних друштава одбрамбене индустрије Србије са већинским државним/друштвеним капиталом“ и
  • Ваш став око израде Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме.

 

Поштовани Министре, у очекивању Вашег позива, металски поздрав.