O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 24.4.2014.
Број: 41

ПРЕДСЕДНИЦИМА РЕГИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС,
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ВОЈВОДИНУ
И ГРАД БЕОГРАД

 

Поштоване колеге,

Обавештавамо вас да је на јучерашњој седници Председништва СССС, поред осталих, разматрана и тачка дневног реда „Организација обележавања Међународног дана рада“.

У вези са овом тачком дневног реда донете су следеће одлуке:

  • да се Првог маја 2014. године у Београду обележи Међународни дан рада са почетком активности у 12,00 сати на Тргу Николе Пашића,
  • организоваће се протестна шетња са Трга до Дома омладине а онда Коларчевом, па улицом Краља Милана до Славије и натраг,
  • закључено је да од масовности одзива руководства и чланова синдиката зависи снага поруке коју треба упутити Влади и Скупштини Републике Србије,
  • закључено је да мали синдикати доведу најмање 100 учесника а други синдикати сразмеран број више, зависно од бројности свог чланства,
  • на обележавању Првог маја прочитаће се проглас који вам достављамо у прилогу.

 

Поштоване колеге, неопходно је да се активно укључите у активности око организованог доласка наших чланова на обележавање Првог маја у Београду.

Такође је неопходно, ради подношења адекватних извештаја СССС, да нас благовремено обавестите о броју учесника испред нашег синдиката. Наша колегиница Сандра (011 3231641) прикупљаће тражене информације.

Металски поздрав,

 

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС