O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 22.4.2014.
Број: 38                                                                                          

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р в.д. Министру-

 

Поштовани Министре,

Информишем Вас да и нама а предпостављам и Вама стижу дописи узнемиравајуће и упозоравајуће садржине о даљем пропадању предузећа у реструктурирању а није боља ситуација и у приватизованим предузећима.

Ситуација је алармантна јер нигде нема озбиљне производње, зараде се не исплаћују а прете и други проблеми о којима смо Вам раније писали.

Наш је утисак из свакодневних контаката са синдикатима и директорима да, уз мало разумевања и помоћи Државе, ситуација може бити потпуно другачија (и о конкретним предлозима смо Вам доставили писани материјал).

Овом приликом поменућу само предузеће Икарбус које, по нашој процени, може да ради пуним капацитетима па и да запошљава нове раднике. Из тог разлога Вас молимо да на захтев радника поменутог предузећа реагујете што је могуће пре, да се предупреди штрајк и да Икарбус заврши започете послове и спремно дочека нове, који су веома изгледни.

Металски поздрав.