O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 08.4.2014.
Број: 30

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р в.д. Министру Игору Мировићу-

Поштовани,

07. априла 2014. године упућено Вам је писмо Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије МИНЕЛ Трансформатори АД Рипањ.

То је класична прича приватизације која се одвијала протеклих година у привреди Републике Србије а која је за резултат имала пропадање и нестајање многих успешних предузећа (било их је теже уништити него наставити успешну производњу).

За пропаст српске привреде а примери су бројни (сва МИНЕЛ-ова предузећа су упропашћена), нико још увек није осуђен за велеиздају и упропашћавање Државe Србије.

За све што је написано у поменутом допису, људи су потпуно у праву и Држава која је продавала фирме а при том није ништа предузела да их спасе од пропасти, сада мора да предузме све мере да се спаси што се спасити може.

Само тако, уз друге мере које смо Вам предлагали на нашем првом виђењу, могу дати брзи и реалне резултате.

Друго, у истом контексту, предузеће Интерлеминд Лесковац је катастрофално приватизовано и од једног успешног предузећа дошло је до ивице пропасти. Често чујемо да Министарство привреде није надлежно да решава ово питање. А ко је надлежан?

Од Вас тражимо да се решавање питања овог предузећа и свих предузећа које је Захарјев приватизовао реши одмах ако и за то није већ касно.

Тражимо хитан састанaк да озбиљно и одговорно измењамо мишљења и предлоге и договоримо се о начинима решавања проблема ових предузећа.

 

ДОПИС СО МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ РИПАЊ АД У РЕСТРУКТУИРАЊУ