O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.3.2014.
Број: 26

МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ
-н/р в.д. министру Игору Мировић-

Поштовани,

Оцењујемо да је тренутак да Вам кажемо да и поред почетних добрих резултата Вашег рада ситуација у предузећима у рестуктурирању и привреди уопште је крајње критична.

Многа предузећа су зауставила производњу (ИМР, ИМТ, ИКАРБУС, Фабрика камиона Крагујевац, „14. Октобар“, Фабрика каблова Јагодина, ФАП Прибој, .....), многа друга раде „на кашичицу“, али заједничка константа је да ако се нешто одмах не догоди ова предузећа не могу преживети.

Нажалост, логична последица оваквог стања су неисплаћене зараде, а иза тога неминовно следе социјална реаговања. Радници и нама у Самосталном синдикату металаца Србије и Вама у Министарству поручују да више не могу да одрже биолошки опстанак своје породице без плата.

Поштовани, Ви вероватно мислите да треба да се стрпимо, да су избори прошли, да сада следи конституисање Скупштине, па избор Владе, па ребаланс Буџета, па тек тамо негде у јуну, јулу, могу да се надају неким подстицајним средствима за обртни капитал и евентуалне минималне зараде.

Верујте нам, то радници не разумеју, они су Вас гласали на изборима и хоће брзе и конкретне резултате које ће осетити у њиховом буџету.

Предлажемо Вам да због ситуације која је још тежа него што се речима може описати, одмах, најагресивније могуће, кренете у реализацију Платформе и споразума који смо Вам предложили и да изнађете средства за покретање производње и запошљавање радника јер је само то пут за излазак из кризе.

У очекивању хитног договора, металски поздрав.

 

Београд, 26.3.2014.
Број: 27

ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

-н/р Председницима Синдикалних организација-
-н/р Директорима-

Поштовани,

Имајући у виду информације са којима располажемо оценили смо да је време да се дописом обратимо в. д. Министру привреде. Писмо Вам достављамо у  прилогу.

Мислимо да је веома важно да се одрже састанци одбора синдикалних организација, као и састанци са директорима, и да се са тих састанака упуте дописи в.д. Министру привреде.

Дописи треба да садрже кратку анализу стања и конкретне предлоге и захтеве за краткорочни и дугорочни излазак из кризе, као и за решавање питања неисплаћених зарада, повезивање стажа, евентуалних здравствених књижица, а и друге проблеме специфичне за ваше предузеће.

Дописе в.д. Министру треба упутити што пре. Исте проследите и Самосталном синдикату металаца Србије ради евентуалних координирања будућих акција.

Металски поздрав.