O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 10.02.2014.
Број: 15           

ЧЛАНОВИМА РАДНЕ ГРУПЕ
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ И
ГРАНСКОГ СИНДИКАТА ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ
И РУДАРСТВА УГС „НЕЗАВИСНОСТ“

 

Поштовани,

Заказујемо хитну седницу Радне групе предузећа у реструктурирању за сутра УТОРАК 11. ФЕБРУАР 2014. године у сали на V спрату Савеза самосталних синдиката Србије, Дечанска 14, Београд, са почетком у 10.00 часова.

Разлози за овај састанак су:

  • Одлука Владе РС о усвајању Програма везано за Предузећа у реструктурирању  као и
  • Немогућност организовања састанка са вршиоцем дужности Министра привреде везано за проблеме привреде и предузећа у реструктурирању.

 

Молимо Вас да састанку обавезно присуствујете.
Уколико нисте у могућности да састанку присуствујете, обавестите службу ових Синдиката.

ГРАНСКИ СИНДИКАТ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА "НЕЗАВИСНОСТ" Председник, Милорад Пановић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић