O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 10.01.2014.
Број: 03/1

 • ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 • ПРВОМ ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 • МИНИСТРУ ПРИВРЕДЕ

 

Поштовани,

Због неодговорног и погубног деловања Министра привреде супротно јавно датим обећањима на састанку свих директора и председника синдикалних организација предузећа у реструктурирању одржаном 05.12.2013. године у Дому синдиката у Београду, као и непоштовања социјалног дијалога и пуштања у скупштинску процедуру Предлога закона о приватизацији, Предлога закона о стечају, и припреми новог Закона о раду без предходних консултација са представницима репрезентативних синдиката,

З А Х Т Е В А М О:

 1. ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СКУПШТИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ И ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ, КАО И ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О РАДУ;
 2. РАВНОПРАВНО УКЉУЧИВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА У ЦЕЛОКУПАН ПОСТУПАК ЗАОКРУЖИВАЊА РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И ДОНОШЕЊЕ „КОДЕКСА РАДА“;
 3. ПОШТОВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ, ИНСТИТУЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА, ПОСЕБНО СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ.

 

Уколико се ови наши легални и легитимни захтеви не испоштују, затражићемо смену ресорних министара и премијера и организовaти масовне протесте који укључују све видове синдикалне борбе против угрожавања интереса наших чланова, запослених и чланова њихових породица.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ РАДНА ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Председник, Горан Милетић

Београд, 10.01.2014.
Број: 03/2

ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће Самостални синдикат металаца Србије и ГС ИЕР  „Независност“ 15. јануара 2014. године у сали II Дворане Дома синдиката у Београду, са почетком у 11,00 сати организовати састанак органа синдикалних организација Самосталног синдиката металаца Србије и ГС ИЕР „Независност“.

На том састанку ћемо још једном (по ко зна који пут) скренути пажњу јавности, политичара и народних посланика на погубно деловање Министарства привреде и Владе Републике Србије, изражено кроз усвајање Предлога закона о приватизацији, Предлога закона о стечају и пуштање истих у скупштинску процедуру, као и пуштање у процедуру измена и допуна Закона о раду.

По завршетку скупа учесници састанка прочитаће наше захтеве испред Народне Скупштине Републике Србије, као и испред Владе Репубике  Србије.

Од Вас тражимо да делегацију Самосталног синдиката металаца Србије и ГС ИЕР „Независност“ примите на разговор како би смо Вас информисали о нашим захтевима.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ РАДНА ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Председник, Горан Милетић

Београд, 10.01.2014.
Број: 03/3

П О З И В

 • ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
 • УПРАВИ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

 

Поштовани,

Овим путем ПОЗИВАМО Вас на заједнички састанак представника (по најмање 5 чланова Самосталног синдиката металаца Србије) свих синдикалних организација у оквиру Самосталног синдиката металаца Србије.

Састанак заказујемо за среду 15. јануар 2014. године у Сали II Дворане Дома синдиката, у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5, са почетком у 11,00 сати.

ТЕМЕ:

 1. ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СКУПШТИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ И ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ, КАО И ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О РАДУ;
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ПРОТЕСТА ЧЛАНОВА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ.

 

Након овог састанка, сви учесници предаће захтеве ССМС и ГС ИЕР „Независност“ Председнику Народне Скупштине Републике Србије и Председнику Владе Републике Србије.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ РАДНА ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Председник, Горан Милетић

Београд, 10.01.2014.
Број: 03/4

ПРЕДСЕДНИКУ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

ИНДУСТРИЈСКИМ СИНДИКАТИМА У САВЕЗУ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 

Поштовани,

Обавештавамо Вас да Самостални синдикат металаца Србије и ГС ИЕР  „Независност“ у среду 15. јануара 2014. године у сали II Дворане Дома синдиката у Београду, са почетком у 11,00 сати организују састанак одбора свих синдикалних организација у оквиру Самосталног синдиката металаца Србије и ГС ИЕР „Независност“.

ТЕМЕ:

 1. ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СКУПШТИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ И ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ, КАО И ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О РАДУ;
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ПРОТЕСТА ЧЛАНОВА СИНДИКАТА У БЕОГРАДУ.

 

Позивамо Вас да у духу солидарности узмете учешће у састанку и дате допринос борби у заједничком интересу.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ РАДНА ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Председник, Горан Милетић

Београд, 10.01.2014.
Број: 03/5

 • ПРЕДСЕДНИКУ РЕГИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ЦЕНТРАЛНУ, ИСТОЧНУ И ЗАПАДНУ СРБИЈУ
 • ПРЕДСЕДНИКУ ПОКРАЈИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ
 • ПРЕДСЕДНИКУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС ЗА ГРАД БЕОГРАД

 

Поштоване колеге,

Информишем Вас да је 10. јануара 2014. године у Самосталном синдикату металаца Србије одржан састанак Радне групе предузећа у реструктурирању.

На овом састанку је још једном оцењено да су Предлог закона о приватизацији, као и Предлог закона о стечају који су упућени Народној Скупштини Републике Србије на усвајање по хитном поступку, као и измене и допуне Закона о раду погубне по предузећа у реструктурирању и запослене у металској индустрији.

Из тих разлога, договорено је да се у среду 15. јануара 2014. године у сали II Дворане Дома синдиката у Београду, са почетком у 11,00 сати организује састанак одбора свих синдикалних организација у оквиру Самосталног синдиката металаца Србије и ГС ИЕР „Независност“.

ТЕМЕ:

 1. ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ СКУПШТИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ И ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ, КАО И ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКОНА О РАДУ;
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКАЗИВАЊУ ПРОТЕСТА ЧЛАНОВА СИНДИКАТА У БЕОГРАДУ.

 

На овом састанку усвојићемо захтеве ових синдиката и у пратњи свих учесника састанка предати их Председнику Народне Скупштине Републике Србије и Председнику Владе Републике Србије.


Поштоване колеге,

Молим Вас да позив који Вам достављамо у прилогу, доставите свим председницима синдикалних организација ССМС са ваше територије и ангажујете се око доласка на овај састанак у што већем броју.

Металски поздрав,