O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

БЕОГРАД, 27.11.2011. БР.2055-112. ИЗВОР: САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

Делегација Самосталног синдиката металаца Србије у којој су били: Председник Самосталног синдиката металаца Србије, Вујовић Зоран,  са својим сарадницима: Баловић Милутином ,  председником Регионалне организације Самосталног синдиката металаца Србије за источну Србију и секретаром Самосталног синдиката металаца Србије,  Цвркотић Љубодрагом,  учествовала је на  заједничкој конференцији чланова Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије „Интерлеминд“ Лесковац и Индустријског синдиката „Интерлеминд“ Лесковац.

У раду конференције учествовао је и Драган Матић председник Индустријског синдиката Србије и Милан Јовић представник инспектората за рад из Лесковца.
Конференцију је отворио и водио Саша Миленковић председник Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије „Интерлеминда“ из Лесковца,  који је у свом обраћању навео да се у фирми ради по 12 сати у смени, да се дају откази уговора о раду на већ дат отказ уговора, да инвалиди рада нису заштићени,  већ се терају да раде на радним местима која нису предвиђена за њих. Посебно је истакао да менаџмент фирме не поштује законе,  да се врши мобинг над запосленима и да Инспекција рада не извршава обавеза из своје надлежности.
Након уводног излагања Саше Милинковића за реч су се јављали радници-чланови синдиката који су износили своја искуства у раду, као и малтретирања и мобирања менаџмента „Интерлеминда“.
Учесницима конференције су се обратили Зоран Вујовић и Драган Матић који су изразили своју забринутост и обећали помоћ запосленима у решавању изнетих проблема.
По завршетку конференције одржана је конференција за штампу.
У прилогу су писма која су упућена: Амбасадору Републике Бурарске,  Председнику Републике Србије, Председнику Владе,  Министру рада и социјалне политике, Министру унутрашњих послова и власнику капитала, Валентину Захарјеву.  

PISMO AMDASADI BUGARSKE

PISMO VLADI I MINISTRIMA

PISMO DIREKTORU KAPITALA

PISMO MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA