O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

По налогу Министра привреде до краја ове недеље одржаће се састанци у Агенцији за приватизацију са директорима и представницима синдиката предузеца у реструктурирању.

ДОПИС АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

Обавештавамо Вас да Агенција за приватизацију припрема састанке на тему правилне припреме "Личне карте" за предузећа у реструктурирању. Како је достављање квалитетних и тачних података од пресудне важности за доношење даљих одлука, наљубазније Вас молимо да делегирате представника Синдиката који би присуствовао састанцима са за свако од предузећа из табеле у прилогу.

Такође, како је припрема ових података апсолутни приоритет, информишемо Вас Агенција планира одржавање ових састанака до краја ове радне недеље, те Вас за молимо да доставите предлоге што је пре могуће.

Унапред се захваљујемо на помоћи и стојимо на располагању за све додатне информације.

С поштовањем,

Биљана Матовић
Кабинет директора.

ДОПИС АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

ТАБЕЛА - ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУИРАЊУ