O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 09.12.2013.
Број: 152

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поштовани,

Наше сумње које су изнете на заједничком састанку директора и представника синдикалних организација предузећа у реструктурирању 05.12.2013. године у Дому синдиката, да министар привреде Саша Радуловић својим чињењем, односно нечињењем, наноси велику штету привреди Србије а посебно фирмама које се налазе дуги низ година у реструктурирању показале су се као тачне.
Потврда је стигла одмах 06.12.2013. године изјавом директора Светске банке у Србији Toniја Verheijenа који је казао да се до краја године морају усвојити Закон о приватизацији, Закон о стечају и Закон о грађевинским дозволама и да је то услов да Србија добије кредит од 250 милиона долара од Светске банке.
У даљој својој изјави је казао да се ова три закона морају усвојити до краја године, док Закон о раду може да сачека иако би било боље да се и то оконча до краја фебруара 2014. године.
Додао је и то да је од самих закона важнија чињеница да ће тиме Србија да крене напред и да се решава проблем предузећа у реструктурирању која су омча о врату економије.
Крајњи је цинизам да Министар привреде оправдава промену ових закона како би се омогућио бољи привредни амбијент и запошљавање у Србији а у ствари је то зарад задуживања и овако осиромашене земље.
Постављамо питање вреде ли радници у Србији више од тих 250 милиона долара.

Металски поздрав,

 

Достављено:
-н/р Дачић Ивици, председнику Владе РС
-н/р Вучић Александру, првом потпредседнику Владе РС
-н/р Радуловић Саши, министру привреде