O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

БЕОГРАД, 16.12.2010. ИЗВОР: САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

У Ваљеву, 16. децембра 2010. године отворена нова фабрика под називом „Ковачки центар“.
Ова фабрика отворена је заједничким средствима СДПР-а и ХК„Крушик-а“ Ваљево и производиће делове за одбрамбену индустрију Србије.
Отварање ове фабрике значајно је због тога што су се, до сада, производи ове фабрике увозили, што је додатно отежавало и поскупљавало рад фабрике ХК„Крушик“ Ваљево.

Нова фабрика запошљаваће негде око 100 радника.
На отварању ове фабрике,  министар Драган Шутановац најавио је и улагање средстава за отварање још једне фабрике из програма одбрамбене индустрије Србије.
Представници ССМС искористили су прилику за разговор са Председником и Секретаром Већа СССС Ваљева као и са Председником Одбора металца за више општина са седиштем у Ваљеву и Председником Синдикалне организације ССМС  ХК„Крушик“ Ваљево.

Такође, на кратко, али веома значајно разговарали смо са министром Драганом Шутановцем, помоћником министра Илијом Пилиповићем и директором СДПР-а Никчевићем.