O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 150
Београд, 27.11.2013.

ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

-н/р Председнику синдикалних организација
-н/р Директору

Поштовани,
У прилогу овог дописа достављамо Вам следећа документа, и то:

  • Сценарио за протестне и друге активности за спас радника и предузећа у реструктурирању – развојне шансе Републике Србије и за смену Министра привреде, Саше Радуловић;
  • Протестни летак;
  • Образац за скупљање потписа за смену Министра привреде;
  • Позивно писмо за заједнички састанак 05. децембра 2013. године у Дому синдиката Сала II, са почетком у 11,00 сати и
  • Писмо – позив за састанак из предходне тачке који смо упутили Председнику и Првом потпредседнику Владе РС и Министру привреде.

 

У складу са горе изнетим,  неопходно је да омах кренете у активности и то:

- да Протестни летак умножите и истакнете на огласним таблама и поделите радницима на пригодан начин;

- да умножите Образац за скупљање потписа за смену Министра привреде и одмах се организујете и кренете у прикупљање потписа радника. Овај посао је јако важан, јер,  ако не скупимо довољно потписа,  (а требало би да се потпишу сви радници јер заједничке интересе бранимо) и тако не извршимо притисак за смену Министра привреде,  судбина радника и предузећа у реструктурирању је врло извесна – неће их бити;

- да,  у договору са територијалним организацијама ССМС и колегама из УГС Независност, организујете конференције за новинаре у понедељак, 02.12.2013. године у 12,00 сати и да, због «заустављања живота» и непредузимања мера за ревитализацију, рад, развој и ново запошљавање у привреди и предузећима у реструктурирању, затражите смену Министра привреде;

- да се са пословодством предузећа организујете,  и у што већем броју дођете на скуп 05. децембра 2013. године и понесете прикупљене потписе (биће организовано место где ће те их предавати и било би добро да спискове умножите у два примерка), јер, као што видите из протокола, планирамо да се у протестној колони од Дома синдиката упутимо до Министарства привреде, а затим до Владе РС,  да им предамо званични захтев за смену Министра привреде са потписима радника који тај захтев подржавају. За овај састанак - скуп понесите заставе, пиштаљке, транспаренте и сл. да би скуп изгледао синдикално и одлучно.
Неопходно је да председници синдикалних организација дневно буду у контакту са председницима Регионалних организација ССМС, организације ССМС за град Београд и Покрајину Војводина, као и са колегама из синдиката УГС Независност (јер је акција заједничка) ради међусобног информисања и координирања активности.

Поштовани колеге, свима нам је јасно да тензију морамо подићи на највиши ниво. Сада,  ако не успемо да убедимо надлежне да привреда пропада, да су предузећа у реструктурирању развојна шанса Републике Србије, чини нам се,  другу шансу нећемо имати.

Металски поздрав.

 

ПИСМО РЕГИОНИМА, ГРАДУ, ПОКРАЈНИ

 

СЦЕНАРИО ЗА ПРОТЕСНЕ АКТИВНОСТИ

 

ПРОТЕСНИ ЛЕТАК

 

ПОТПИСИ-ТАБЕЛА (преузмите докумет)

 

ПИСМО ПРЕДУЗЕЋИМА У РЕСТРУКТУИРАЊУ

 

ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ, ПРВОМ ПОТПРЕДСЕДНИКУ И МИНИСТРУ ПРИВРЕДЕ