O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

 

Број: 145/1 

Београд, 14.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРВОМ ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је 28. октобра 2013. године одржан састанак предузећа у реструктурирању, на коме је било присутно 130 предузећа.

Са тог састанка (на који од представника власти нико није дошао па ни  Министар привреде иако је уредно био позван), после оцене да предузећа у рeструктурирању и радници који тамо раде, нису болесно ткиво привреде, већ развојна шанса Републике Србије, послали смо допис Министру привреде са одређеним предлозима, који и Вама достављамо у прилогу овог дописа.

Министар привреде се, наравно и овај пут, оглушио о захтеве и предлоге синдиката и пословодства предузећа у реструктурирању и даље ради по свом.

А шта ради то нико не зна, једино су нам познати резултати његовог рада а они су „задатак извршен - радника и предузећа у реструктурирању више нема“.

Радници се питају да ли је то и политика Владе Републике Србије.

Чињеницу да Министарство привреде осим инсистирања на „личним картама“ предузећа у реструктурирању (што није спорно) а сада (када су завршене „личне карте“) инсистира на процени капитала и тако избегава или како кажу радници „купује време“ и не ради ништа друго, односно зауставио је живот у овим предузећима, уместо да ствара услове да привреда функционише, да се повећава производња, запошљавају радници и повећава њихов стандард и да се са потенцијалним стратешким партнерима решава судбина ових предузећа.

Имајући напред речено у виду ми смо принуђени да, до краја, уозбиљимо борбу за заштиту предузећа и радника који тамо раде. У том смислу, веома брзо организоваћемо синдикалне активности испред Владе Републике Србије и испред Министарства привреде. О овоме Вас на време обавештавамо да покушамо да се договоримо са Вама када са Министром привреде то не можемо. Тражимо да до састанка дође најкасније у року од наредних пет дана.

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

председник Драган Зарубица      ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а СРБИЈЕ

председник Душко Вуковић        ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ

председник Радомир Стевић       ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ СРБИЈЕ

председник Радојко Јовановић    ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ

председник Вељко Милошевић    ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ

председник Љубиша Несторовић ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

председник Зоран Вујовић          ______________________

 

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

 

Број: 145/2

Београд, 14.11.2013. године

ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Председнику Синдикалне организације Самосталног синдиката
Директору предузећа

Поштовани,

Обавештавамо Вас да Министар привреде није ништа одговорио по нашем допису са заједничког састанка који смо одржали 28. октобра 2013. године.

Не само да није ништа одговорио него је са „личних карата“ сада прешао на процену капитала, а покретање живота и стварање услова за рад привреде му није ни под разно. Напротив он својим изјавама са састанака са неким директорима предузећа у реструктурирању жели да угаси постојећу производњу нудећи исплату минималних зарада до стечаја и ликвидације.

Из тих разлога ми смо се писмом обратили Председнику Републике Србије, Председнику Владе Републике Србије и Првом потпредседнику Владе Републике Србије. Тај допис шаљемо Вам у прилогу.

Поштовани, по нашој процени потребно је ући у припреме најављеног протеста испред зграде Владе РС и Министарства привреде. Поменутим дописом дали смо шансу за разговор. Ако до разговора не дође надлежни органи синдиката донеће одлуке о протесту, о чему ћемо Вас на време обавестити.

Поред овога, предпостављамо да знате, да је Министарство привреде на свом сајту објавило два закона и то: Нацрт – радна верзија - Закона о приватизацији и Нацрт – радна верзија – Закона о изменама и допунама Закона о стечају. Неопходно је да нам, под хитно, доставите ваше примедбе и предлоге за измену и допуну ових закона, како би Самостални синдикати припремили предлоге и сугестије на ове објављене текстове.

Такође, на сајту Народне скупштине РС обајвљен је Закон о буџету за 2014. године. По нашој процени овај закон је вема неповољан за индустрију и предузећа у реструктурирању. Молимо Вас да нам и на овај закон дате ваше сугестије како би приступили изради амандмана и лобирању посланика за наше предлоге.

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

председник Драган Зарубица      ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а СРБИЈЕ

председник Душко Вуковић        ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ

председник Радомир Стевић       ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ СРБИЈЕ

председник Радојко Јовановић    ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ

председник Вељко Милошевић    ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ

председник Љубиша Несторовић ______________________

 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

председник Зоран Вујовић          ______________________