O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Beograd, 12.11.2013. Broj: 148

  • Predsedniku Vlade Republike Srbije
  • Prvom potpredsedniku Vlade
  • Ministru finansija
  • Ministru privrede
  • Ministru rada
  • Inspekciji rada
  • Poreskoj upravi
  • Privrednoj komori Srbije
  • Ambasadi Ruske Federacije

 

Ovim putem želimo da vas informišemo o izuzetno lošoj situaciji u kojoj se trenutno nalazi „Termoelektro“ d.o.o. iz Beograda, Uralska br.9.,nekada renomirana kompanija koja je punih 65 godina uspešno poslovala u zemlji i inostranstvu!

Naime, nakon izvršene privatizacije u toku 2007.godine, novi vlasnici koje je najpre predstavljala firma Comfitrade iz Švajcarske a sada jedna firma sa Kipra koja indikativno nosi naziv „Termoelektro Cyprus“, počelo je dramatično finansijsko i poslovno propadanjeTermoelektra kao posledica nezakonitog rada novog poslovodstva i njihove apsolutne nezainteresovanosti za opstanak i dalji razvoj ovog  privrednog društva.

Iz ponašanja novih vlasnika među kojima se osim ruskih nalaze i naši državljani koji su svojevremeno radili i stekli kapital u Rusiji,  može se izvesti jasan zaključak da su oni Termoelektro privatizovali (uz već poznatu pasivnost i nezainteresovanost Ministarstva za privatizaciju i Akcijskog fonda) isključivo iz špekulativnih razloga kako bi po svaku cenu izvukli profit, ne vodeći uopšte računa o tome šta će se desiti sa firmom  i zaposlenima koji od nje žive. Iako je protiv tih vlasnika i odgovornih lica koja su oni postavili podnošeno više krivičnih i prekršajnih prijava, nadležni državni organi nisu do sada uopšte reagovali dozvoljavajući da Termoelektro kontinuirano propada iz godine u godinu.   
Navodimo samo neke od nezakonitosti i nepravilnosti na koje je ukazivano nadležnim organima a zbog kojih osim zaposlenih i sama država trpi štetne posledice. Radi se o sledećem:

- postoji veliki poreski dug po osnovu neplaćenog ili nezakonito obračunatog poreza (procena je da on iznosi preko 3.000.000 EURA);

- značajnom broju zaposlenih  se ne uplaćuju doprinosi za obavezno socijalno i  zdravstveno osiguranje ili se isti nezakonito obračunavaju na minimalne osnovice a ne na stvarno isplaćene zarade;

-  nezakonita, selektivna i diskriminatorska isplata zarada delu zaposlenih ili pojedinim službama prema ličnom nahođenju i kriterijumima koje je samoinicijativno utvrdio sadašnji generalni direktor Konstantin Smorochinskiy i finansisjki direktor Natalia Shablovskaya,što je rezultiralo činjenicom da ogromna većina zaposlenih nije imala primanja iz radnog odnosa više od 7 (sedam) meseci, iako redovno dolaze na posao ili se nalaze na plaćenom odsustvu!;

- fiktivno prebacivanje ugovorenih  višemilionskih poslova na Ruskom tržištu  sa Termoelektro d.o.o. na firmu Termoelektro projekt d.o.o. Beograd (u čijem kapitalu oko 70 % vlasništva ima firma Termoelektro Cyprus), u nameri da se izigraju poverioci u svojim potraživanjima među kojima su najveći kao što je rečeno zaposleni i država, ali i razni kooperanti i dobavljači koji su u međuvremenu inicirali odgovarajuće sudske postupke radi naplate duga;

- novi vlasnici su u toku 2008.godine suprotno zakonu na prevaran način umanjili akcije malim akcionarima i tako postali 100 % vlasnici firme (scenario koji su pokušali da sprovedu i u Energoprojektu ali im to tamo nije uspelo);

 - nezakonito su  otpuštani radnici i uvedene minimalne zarade u toku 2010.godine  iako je Termoelektro u Nemačkoj  imao u to vreme zaključene ugovore vredne oko 30 miliona €!;

- sva nepokretna imovina Termoelektra uglavnom je stavljena pod hipoteku zbog čega se više ne mogu dobijati krediti kod banaka, posebno kod Fonda za razvoj;

- namerno se ne ugovaraju novi poslovi ili su isti svedeni na minimum (naročito u EPS-u) što je pruzrokovalo veliki i nenadoknadiv odlazak iz firme stručnog i proizvodnog kadra;

-lažno se prikazuju ( štimuju) finansijski izveštaji i završni računi o godišnjem poslovanju društva;,

- posebno je sumnjivo to što niko nije imao uvid u devizne prilive iz Nemačke (po nekim procenama radi se oko 50 miliona €), pa postoji sumnja da su se novčana sredstva (devize) iz Nemačke preusmeravala na račune drugih firmi na Kipru kao što su Termoelektro Cyprus i Liberty ili drugih oof shore kompanija po „egzotičnim ostvrvima“, a što se može proveriti kontrolom deviznog računa Termoelektro Beograd u Commerzbanci preko kojeg je poslovao u Nemaćkoj.

Zanimljiva je činjenica da su zaposleni prijavljivali poslovodstvo firme raznim Inspekcijiskim organima i Poreskoj upravi, kao i policiji i tužilaštvu anonimnim krivičnim prijavama, ali je utisak  da nadležni državni organi ne žele da se bave ovim slučajem i sankcionišu ovakvo ponašanje vlasnika i poslovodstva Termoelektra, zbog čega su zaposleni i sindikati prinuđeni da se obrate javnosti i medijima, pre nego što se ne otpočne sa organizovanjem štrajkova ili izlaska na ulice!  Treba reći i to da nezadovoljni radnici u sve većem broju ustaju sa tužbama radi isplate zaostalih zarada i drugih potraživanja iz radnog odnosa , pritom strahujući da će poslovodstvo Termoelektra do pravnosnažnog okončanja tih parnica svesno firmu odvesti u stečaj i time osujetiti naplatu potraživanja.
Zbog svega napred navedenog, zaposleni i reprezentativni sindikati ponovo zahtevaju od nadležnih  državnih organa da hitno pojačaju inspekcijsku  i svaku drugu kontrolu u Preduzeću Termoelektro d.o.o. , izvrše proveru napred iznetih navoda i o tome obaveste zaposlene i njihove sindikate .

SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE, P r e d s e d n i k, Zoran Vujović

INDUSTRIJSKI SINDIKAT SRBIJE, P r e d s e d n i k, Dragan Matić