O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 29.10.2013.

Синдикална организација Самосталног синдиката металаца Србије „ФАП“ - Прибој
Милорад  Драгаш,  председник  

Поштовани колега,

  Самостални синдиката металаца Србије  у потпуности је упознат са Вашим протестом, захтевима и проблемима са којима се Ви и запослени суочавате у остваривању својих  права.
Сматрамо да су Ваши захтеви оправдани и позивамо Владу Републике Србије, Министарство привреде и Првог потпредседника Владе РС,   да у што краћем року реши проблем,  како би се испунили захтеви и спречила радикализација протеста.
Самостални синдиката металаца Србије подржава Ваше захтеве, жели Вам да истрајете у њима и стоји Вам на располагању,  уколико процењујете да Вам је потребна наша помоћ.
Металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, Председник, Зоран Вујовић

ПРОТЕСТ РАДНИКА ФАП