O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 24.10.2013.
Број: 144/2  

ПРЕДУЗЕЋЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
- ДИРЕКТОРУ
- ПРЕДСЕДНИКУ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА

Поштовани,

Имајући у виду стање и безперспективност предузећа у реструктурирању и радника који су тамо запослени заказујемо заједнички састанак свих предузећа у реструктурирању у привреди Републике Србије.

Предлажемо да заједнички састанак одржимо 28. октобра 2013. године у сали 2 Дворане Дома синдиката, улаз са Трга Николе Пашића 5а са почетком у 11 часова.

Састанку ће присуствовати директори и председници синдиката предузећа у реструктурирању.

На састанак позивамо министра привреде Сашу Радуловића, председника Владе Републике Србије Ивицу Дачића и Првог потпредседника Владе Републике Србије Александра Вучића.

Предлажемо Дневни ред 

  1. Предлог мера за излазак из кризе, стабилизацију и приватизацију предузећа у реструктурирању.
  2. Предузимање синдикалних акција за спас радника и предузећа у реструктурирању.

 

Поштоване колеге, потребно је да нас известите уколико састанку нећете присуствовати.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

ПИСМО ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПИСМО ГРАНСКИМ СИНДИКАТИМА

ПИСМО РЕГИОНАЛЦИМА