O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ 

Самостални синдикат хемије и неметала Србије и Самостални синдикат металаца Србије заказују конференцију за штампу за четвртак 24.10.2013. године у сали на другом спрату зградe Савеза самосталних синдиката Србије (Камена сала), са почетком у 10,00 сати.

Теме:

  • мере Владе Републике Србије и
  • стање и перспектива металске и хемијске индустрије Србије и положај запослених.

 

Стање у индустрији хемије и неметала, као и у металској индустрији је такво да захтева предузимање хитних и конкретних мера од надлежних институција Републике Србије.

У досадашњим иступањима надлежних нисмо приметили ни једну озбиљну  меру која ће дугорочно утицати на побољшање стања у индустрији као и на подизање стандарда радника. Стичемо утисак да надлежни или неће или не знају које мере треба предузети.

Конференцију за новинаре заказујемо да још једном јавности и надлежнима скренемо пажњу на стање у индустрији и предложимо конкретне мере за превазилажење овакве ситуације.

Поштовани новинари, принуђени смо да се преко медија обраћамо јавности и надлежнима јер Министарство привреде нема времена за разговор са Самосталним синдикатом хемије и неметала Србије и Самосталним синдикатом металаца Србије.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ Председник, Љубиша Несторовић