O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 15.10.2013.г.
Број: 139

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Сектор за материјалне ресурсе
Управа за одбрамбене технологије

Генерал, Бојан Зрнић

Поштовани генерале Зрнићу,

Захваљујемо Вам се на интересовању које показујете за стање у Одбрамбеној индустрији Србије, као и на састанку који смо у том смислу заказали за уторак  22.10.2013. године на коме ћемо покушати да помогнемо „Пупин телекому“.

Данас Вам се обраћамо јер смо извештени од нашег Синдиката да ће у Телеоптик жироскопима чланови Независног синдиката покренути штрајк, а имајући у виду расположење радника вероватно ће им се придружити и чланови нашег Синдиката.

Имајући у виду ту чињеницу, као и чињеницу да се налазе у веома тешкој ситуацији, молимо Вас да и представнике пословодства и Синдиката „Телеоптик жироскопи“ примите у уторак.

Унапред захвални.