O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 03.10.13
Број: 289/1 

КОМПАНИЈА „СЛОБОДА“ А.Д. ЧАЧАК
-н/р Генералном директору-
-н/р Председнику Синдикалне органикзације ССМС-

Поштовани,

Велика ми је част што могу и име Самосталног синдиката металаца Србије, и име мојих сарадника и у моје лично име да Вам честитам 65-ту годину од постојања и успешног рада Компаније „Слобода“ АД Чачак.

Овај значајан јубилеј говори да у Компанији раде вредни радници који уз стручно и одговорно руководство и уз свесрдну подршку руководства Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије постижу врхунске резултате.

Компанија „Слобода“ АД Чачак је веома важна фабрика за привреду Србије, као и за саму државу Србију, па очекујемо од свих актера а нарочито од Владе РС и ресорних министарстава да, са своје стране, предузму све да ова Компанија још много година успешно ради, развија се, упошљава раднике и исплаћује им пристојну зараду.

Поштовани, имајући у види да је  Савез самосталних синдиката Србије тог дана заказао састанак са министрима привреде и финансија, у име Самосталног синдиката металаца Србије овом значајном јубилеју присуствоваће Љубиша Ђокић, потпредседник ССМС.

Металски поздрав.