O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 128/3
Београд, 01.10.2013.  

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Саши Радуловићу-

Поштовани Министре,

Захваљујемо се на допису којим обавештавате Самостални синдикат металаца Србије да су сусрети и размена мишљења са релевантним синдикатима важни, имајући у виду да је то и наш став.

Наравно да разумемо да сте, практично, тек прeузели Министарство привреде и да су Вас сачекале многе обавезe.

Међутим, сигурни смо да Ви јако добро знате стање у нашој привреди и да су неопходне брзе, добро избалансиране и ефикасне мере, које би дугорочно и стабилно утицале на раст производње, раста запослености, раст стандарда запослених и одшкринула врата технолошком и сваким другим развојем привреде.

Од Вашег обавештења да ћете нас у предстојећем периоду обавестити о термину састанака прошло је десетак дана. Ми Вам нудимо сарадњу а од Вас зависи хоћемо ли сарађивати.

Са нестрпљењем очекујемо Ваш позив.

Металски поздрав.