O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 128/1
Београд, 16.9.2013.

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Саши Радуловић-

 

Поштовани Министре,

Самостални синдикат металаца Србије Вам се, 03.9.2013. године, обратио са молбом за одржавањем заједничког састанка ради међусобног информисања и договора о активностима које  ћемо заједнички подржати и спроводити,  на задовољство свих.

Ми уважавамо и разумемо да сте пре кратког времена изабрани за Министра и да имате веома много посла,  али очекујемо да планирате и издвојите време за састанак са руководством Самосталног синдиката металаца Србије.

Састанак очекујемо,  пре свега,  имајући у виду да је стање у металској индустрији веома тешко, да привреда са крајњим напором успева да задржи и тако низак ниво производње и да заједнички предлози за побољшање стања могу позитивно утицати на раст привредних активности.

Очекујемо да нас у најскорије време обавестите о термину за заједнички састанак.

Металски поздрав.