O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 131
Београд, 05.9.2013.

 „ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО
-н/р Генералном директору-

Поштовани,

Као што знате извршена је реконструкција Владе Републике Србије и изабран је нови Министар привреде.

Самостални синдикат металаца Србије очекују састанак са новим Министром и његовим сарадницима.

Из тог разлога, а имајући у виду изјаве новог Министра, представници Самосталног синдиката металаца Србије ће посетити све велике фирме металске индустрије Србије.

Предлажемо следеће теме за разговор:

 • пореска реформа;
 • смањење трошкова пословања;
 • стварање услова за успешније пословање (повољни кредити за обртна средства и за развој постојећих капацитета, као и за инвестициони развој);
 • развој и стимулација извоза;
 • стратешка приватизација;
 • технолошки вишак;
 • питање домаћег тржишта (тендери);
 • рад на црно;
 • колективни уговори (материјална и социјална сигурност запослених),
 • као и друга питања по предлогу послодавца.

 

Самостални синдикат металаца Србије би на основу ових састанака направио план и предлоге за разговоре са представницима Министарства привреде.

Металски поздрав,

Достављено:

 • В.Шћекићу, извршном директору за људске ресурсе и радни однос „Железаре“ Смедерево
 • С.Прелићу, председнику  Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца „Железаре“ Смедерево