O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 128
Београд, 03.9.2013.     

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Саши Радуловић-

Поштовани Министре,

У име Самосталног синдиката металаца Србије, у име мојих сарадника и у моје лично име честитам Вам на избору за Министра Министарства привреде.

Надамо се да ћете новом енергијом, визијом и одлучношћу успети да нађете решења за многе проблеме у металској индустрији Србије, зауставите њен вишегодишњи пад а потом и покренете привредне активности и омогућете веће запошљавање и бољи стандард радника.

Самостални синдикат металаца Србије је, свих ових година, својим предлозима и акцијама, покушавао да помогне у превладавању кризе и заштити интереса,  како привреде,  тако и радника у њој.

На почетку Вашег, надамо се успешног,  рада вођени идејом да само заједно можемо постићи најбољи резултат за привреду и раднике, предлажемо Вам да се на заједничком састанку међусобно информишемо и договоримо о активностима које ћемо заједнички подржати и спроводити на задовољство  свих.

Имајући ниво и значај проблема, као и потребу хитног реаговања, предлажем Вам да први састанак одржимо најкасније до 15. септембра 2013. године.  

Металски поздрав.