O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 27.6.2013.
Број: 109/4

У складу са нашим договорима, а на основу Одлуке Управе Самосталног синдиката металаца Србије од 25. јуна 2013. године, заказујемо заједничке састанке представника Министарства финансија и привреде и директора и представника синдикалних организација Самосталног синдиката металаца Србије привредних друштава у реструктурирању, и то:

- за Покрајину Војводину и град Београд (Петар Драпшин Нови Сад, Мајевица Холдинг Бачка Паланка, Утва авиони Панчево, ИМР Раковица, ИМТ Нови Београд, Икарбус Земун, Петар Драпшин Младеновац, Минел трансформатори Рипањ) у петак 12. јула 2013. године у Београду, сала на другом спрату Савеза самосталних синдиката Србије, Београд, Трг Николе Пашића бр. 5, са почетком у 13,30 сати;

- за регион Централне Србије (Фабрика каблова Јагодина, Застава Камиони Крагујевац, Застава специјална возила Сомбор, 21. октобар Крагујевац, Група Застава возила Крагујевац, Метал системи Крагујевац, Ливница Топола, Застава аутоделови Кнић, Застава безбедност Крагујевац, Шумадија д.о.о. Крагујевац, Енергетика д.о.о Крагујевац, Гоша холдинг корпорација Смедеревска Паланка, Гоша Фабрика алата и машина Смедеревска Паланка, Гоша Фабрика друмских возила Смедеревска Паланка, Гоша Фабрика електроопреме Смедеревска Паланка, Гоша Заједнички погони Смедеревска Паланка, Гоша Заштитна радионица – Инвалиди – СОЛКО Смедеревска Паланка, Гоша Друштвена исхрана Смедеревска Паланка) у уторак 16. јула 2013. године у Крагујевцу, са почетком у 11,00 сати;

- за регион Централне Србије („14. октобар“ Крушевац, Холдинг ИХП „Прва петолетка“ Трстеник са зависним предузећима /ППТ „Хидраулика“ АД, ППТ „Цилиндри“ АД, ППТ „Индустријска пнеуматика“ АД, ППТ „Ремонт“ АД, ППТ „Промет“ АД, ППТ „Исхрана“ АД, ППТ „Обезбеђење“ АД/, ППТ „Сервоуправљачи“ АД Трстеник, ППТ „Заптивке“ АД Трстеник, ППТ „ТМО“ АД Трстеник, ППТ „Кочна техника“ АД Трстеник, ППТ „Арматуре“ АД Александровац) у уторак 16. јула 2013. године у Трстенику са почетком у 15,30 сати;

- за регион Западне Србије (ФАП Прибој, Фабрика вагона Краљево, Фабрика резног алата Чачак, Слобода апарати Чачак, Гибњара Краљево, Зорка обојена Шабац) у среду 17. јула 2013. године у Чачку, са почетком у 12,00 сати;

- за регион Источне Србије (РТБ Бор – РБ Бор, ТИР РТБ Бор, Рудник бакра Мајданпек, ИПМ Мајданпек, ЕИ Корпорција Ниш, ЕИ ИРИН Ниш, ЕИ Чегар Ниш, ЕИ Компоненте Ниш, ЕИ Комерц Ниш, ЕИ Елмаг Ниш, ЕИ Метал Ниш, ЕИ Телевизија Ниш, МИН Холдинг (Институт а.д.) Ниш, Ливмин Ниш, Мин Ом Ниш, Минмодел Ниш, Мин специјална возила Ниш, Мин Локомотива Ниш, Мин Вагонка Ниш, МИН Инжињеринг Ниш, Заваривач Врање), у четвртак 18. јула 2013. године у Нишу, са почетком у 12,00 сати.

Металски поздрав.