O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

-Полицијска управа за град Београд -
-Секретаријат у Београду  - ОУП Савски Венац
-Секретаријат у Београду – ОУП Стари Град

ПРЕДМЕТ: Пријава за одржавање јавног скупа

Сагласно чл. 6. Закона о окупљању грађана („Сл. гласник РС“, бр.  51/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) Самостални синдикат металаца Србије подноси пријаву за одржавање јавног скупа у покрету запослених у Фабрици акумулатора из Сомбора и других радника привредних субјеката у металској индустрији, са следећим подацима:

  • САЗИВАЧ: Самостални синдикат металаца Србије, Дечанска 14/VI, Београд
  • ПРЕДСТАВНИК САЗИВАЧА: Зоран Вујовић, председник  

3. МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Јавни скуп се састоји из 3(три) дела.

У првом делу, учесници јавног скупа се окупљају у 11 часова на Тргу Николе Пашића, у Београду, где ће се задржати око 30 минута.
У другом делу, потом, овај јавни скуп прераста у скуп у покрету, тако што ће учесници протеста Дечанском улицом, кроз Пионирски парк, улицама Кнеза Милоша и Немањином доћи до зграде Владе РС. 
У трећем делу, потом, учесници овог јавног скупа ће се окупити испред зграде Владе Републике Србије, у Немањиној улици.

  • ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 08. (или 09.) јул 2013. године, са почетком у 11,00 сати.
  • ТРАЈАЊЕ СКУПА: 08. (или 09.) јул 2013. године до 14,00 сати.
  • ЦИЉ ЈАВНОГ СКУПА: Скретање пажње јавности, јер су медији блокирани или их не интересују проблеми радника, на штрајк радника Фабрике акумулатора Сомбор, који штрајкују 60 дана због тога што власник фабрике не поштује Закон о раду, Закон о штрајку и друге законе, као ни колективни уговор ни уговоре о раду и нико не може да га натера да поштује законе и добровољно прихваћене обавезе према радницима. Такође, власник и послодавачка структура шиканира, малтретира и прети радницима да насилно прекину штрајк а са радницима који то неће раскида уговор о раду. Такоће, циљ скупа је и да се Влада РС, као последња инстанца радника, укључи и реши овај проглем. Влади РС је од стране штрајкача и Самосталног синдиката металаца Србије достављен захтев 03. јула 2013. године.  
  • ПРОГРАМ СКУПА: Говор представника сазивача и захтев да нас тог дана приме представници Владе РС.
  • ПРОЦЕНА БРОЈА УЧЕСНИКА: око 500 радника.
  • Сазивач ће одредити активисте синдиката који ће обављати редарску службу (око 20 редара) и која ће имати посебне ознаке.

  
Молимо Вас да нам помогнете у успешном организовању овог јавног скупа, као и да нам пружите логистичку подршку.

С поштовањем,       

Пријаве достављене:                                                                                                        

  • Секретаријату за стамбено-комуналне послове Скупштине општине Савски Венац                                       
  • Секретаријату за стамбено-комуналне послове Скупштине општине Стари Град

 

л.к. бр. 003243257 ПУ за град Београд, тел. 011 3231641

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Предмет: Пријава јавног скупа

На основу чл. 6. ст. 6. Закона о окупљању грађана („Сл. гласник РС“, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) подносимо пријаву за одржавање јавног скупа запослених у Фабрици акумулатора из Сомбора и других радника предузећа у металској индустрији.

Самостални синдикат металаца Србије, Дечанска 14/VI, Београд организује јавни скуп дана 08. (или 09.) јула 2013. године са почетком у 11 часова са следећим местом одржавања:
Јавни скуп се састоји из 3 (три) дела.
У првом делу, учесници јавног скупа се окупљају у 11 часова на Тргу Николе Пашића, у Београду, где ће се задржати око 30 минута.
У другом делу, потом, овај јавни скуп прераста у скуп у покрету, тако што ће учесници протеста Дечанском улицом, кроз Пионирски парк, улицама Кнеза Милоша и Немањином доћи до зграде Владе РС. 
У трећем делу, потом, учесници овог јавног ће се окупити испред зграде Владе Републике Србије, у Немањиној улици.

Очекујемо да ће на скупу учествовати најмање 500 учесника.

Обавештавамо Вас да смо одржавање јавног скупа благовремено пријавили надлежном ОУП Министарства унутрашњих послова секретаријата у Београду, коју Вам у прилогу достављамо.

Молимо Вас да нам помогнете у успешном организовању овог скупа, тако што ћете предузети мере из Ваше надлежности.  

Прилог: Пријава МУП-у.  
С поштовањем, 

л.к. бр. 003243257 ПУ за град Београд, тел. 011 3231641

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Предмет: Пријава јавног скупа

На основу чл. 6. ст. 6. Закона о окупљању грађана („Сл. гласник РС“, бр.  51/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) подносимо пријаву за одржавање јавног скупа запослених у Фабрици акумулатора из Сомбора и других радника запослених у металској индустрији.

Самостални синдикат металаца Србије, Дечанска 14/VI, Београд организује јавни скуп дана 08. (или 09.) јула 2013. године са почетком у 11 часова са следећим местом одржавања:

Јавни скуп се састоји из 3 (три) дела.
У првом делу, учесници јавног скупа се окупљају у 11 часова на Тргу Николе Пашића, у Београду, где ће се задржати око 30 минута.
У другом делу, потом, овај јавни скуп прераста у скуп у покрету, тако што ће учесници протеста Дечанском улицом, кроз Пионирски парк, улицама Кнеза Милоша и Немањином доћи до зграде Владе РС. 
У трећем делу, потом, учесници овог јавног ће се окупити испред зграде Владе Републике Србије, у Немањиној улици.

Очекујемо да ће на скупу учествовати најмање 500 учесника.

Обавештавамо Вас да смо одржавање јавног скупа благовремено пријавили надлежном ОУП Министарства унутрашњих послова секретаријата у Београду, коју Вам у прилогу достављамо.

Молимо Вас да нам помогнете у успешном организовању овог скупа, тако што ћете предузети мере из Ваше надлежности.  

Прилог: Пријава МУП-у.  
С поштовањем, 

л.к. бр. 003243257 ПУ за град Београд, тел. 011 3231641