O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 03.7.2013.
Број: 113

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-н/р Председнику Владе
-н/р Првом потпредседнику
-н/р Министру финансија и привреде

Поштовани,
Овим путем желимо да Вас информишемо да власник Фабрике акумулатора Сомбор „господин“ Мирослав Богићевић кршећи све законе ове Државе, не презајући ни од кога, злоставља, шиканира, мобира раднике, чланове Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије из ове фабрике, као и раднике који штрајкују.
Наиме, радници штрајкују већ 55 дана због неисплаћене четири зараде и остваривање других права из рада и по основу рада. Пословодство фабрике је незаконито отпустило 148 радника који штрајкују а до сада је поштом послато више од 80 суспензија, које ће такође касније отпустити, запошљава раднике не место радника који штрајкују, шаљу „црне тројке“ по кућама штрајкача да малтретирају жене и децу радника који штрајкују, да утичу на њих да прекину штрајк без икаквих услова.
Богићевић неће радницима да исплати заостале зараде за производњу коју су радници завршили, неће да разговара са Штрајкачким одбором, неће да уплати здравствено осигурање.
Наше породице гладују. Томе мора доћи крај и неко Богићевића мора да натера да само мали део богатства које су му радници стекли сада врати тим истим радницима.
Поштовани, од Вас очекујемо да одмах, данас, реагујете. Надамо се да разумете да је ситуација толико наелектрисана да може доћи и до физичког обрачуна са обезбеђењем и менаџментом фабрике, који стално провоцирају штрајаче.
Надамо се да ћете предузети конкретне мере, спречити даље противправно понашање послодавца.
Ми немамо излаза, наша права и права наших породица морамо бранити. Следећа инстанца је пред Вашим вратима.