O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 27.6.2013.
Број: 111 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
-н/р Директорима-
-н/р председницима синдикалних организација ССМС-

Поштовани,

У прилогу овог дописа достављамо Вам, и то:

  • Допис Министарству финансија и привреде број 109/1 од 27.6.2013. године у вези одржавања заједничких састанака са директорима и председницима синдикалних организација привредних друштава у реструктурирању.
  • Мере Владе РС за стабилизацију државног буџета,
  • Структурне реформе јавног сектора и
  • Програм мера за реформу јавног сектора.

 

Имајући у виду да се мере Владе РС, пре свега, односе на предузећа у реструктурирању и запослене у тим предузећима, мишљење је Самосталног синдиката металаца Србије да се за састанке морамо озбиљно припремити.

У том смислу неопходно је да директори предузећа припреме став и предлоге послодавца за будући статус, рад и развој предузећа као и став везано за запослене у тим предузећима.

Тако припремљене материјале треба усагласити са синдикатима на састанцима Одбора металаца за општину, више општина или града, и то најкасније до 05. јула 2013. године.

Усаглашене материјале треба проследити председнику Регионалне организације ССМС, организације ССМС за Покрајину Војводина и град Београд, који ће чинити основу става Самосталног синдиката металаца Србије према Министарству финансија и привреде.

 

Београд, 27.6.2013.
Број: 109/1

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Државном секретару Александру Љубићу-
-н/р Помоћници министра Мишели Николић-

Поштовани,

У складу са нашим договорима, а на основу Одлуке Управе Самосталног синдиката металаца Србије од 25. јуна 2013. године, заказујемо заједничке састанке представника Министарства финансија и привреде и директора и представника синдикалних организација Самосталног синдиката металаца Србије привредних друштава у реструктурирању, и то:

  • за Покрајину Војводину и град Београд (Петар Драпшин Нови Сад, Мајевица Холдинг Бачка Паланка, Утва авиони Панчево, ИМР Раковица, ИМТ Нови Београд, Икарбус Земун, Петар Драпшин Младеновац, Минел трансформатори Рипањ) у среду 10. јула 2013. године у Београду, сала на другом спрату Савеза самосталних синдиката Србије, Београд, Трг Николе Пашића бр. 5, са почетком у 09,30 сати;
  • за регион Централне Србије (Фабрика каблова Јагодина, Застава Камиони Крагујевац, Застава специјална возила Сомбор, 21. октобар Крагујевац, Група Застава возила Крагујевац, Метал системи Крагујевац, Ливница Топола, Застава аутоделови Кнић, Застава безбедност Крагујевац, Шумадија д.о.о. Крагујевац, Енергетика д.о.о Крагујевац, Гоша холдинг корпорација Смедеревска Паланка, Гоша Фабрика алата и машина Смедеревска Паланка, Гоша Фабрика друмских возила Смедеревска Паланка, Гоша Фабрика електроопреме Смедеревска Паланка, Гоша Заједнички погони Смедеревска Паланка, Гоша Заштитна радионица – Инвалиди – СОЛКО Смедеревска Паланка, Гоша Друштвена исхрана Смедеревска Паланка) у четвртак 11. јула 2013. године у Крагујевцу, са почетком у 09,00 сати;
  • за регион Централне Србије („14. октобар“ Крушевац, Холдинг ИХП „Прва петолетка“ Трстеник са зависним предузећима /ППТ „Хидраулика“ АД, ППТ „Цилиндри“ АД, ППТ „Индустријска пнеуматика“ АД, ППТ „Ремонт“ АД, ППТ „Промет“ АД, ППТ „Исхрана“ АД, ППТ „Обезбеђење“ АД/, ППТ „Сервоуправљачи“ АД Трстеник, ППТ „Заптивке“ АД Трстеник, ППТ „ТМО“ АД Трстеник, ППТ „Кочна техника“ АД Трстеник, ППТ „Арматуре“ АД Александровац) у четвртак 11. јула 2013. године у Трстенику са почетком у 15,30 сати;
  • за регион Западне Србије (ФАП Прибој, Фабрика вагона Краљево, Фабрика резног алата Чачак, Слобода апарати Чачак, Гибњара Краљево, Зорка обојена Шабац) у петак 12. јула 2013. године у Чачку, са почетком у 10,00 сати;
  • за регион Источне Србије (РТБ Бор – РБ Бор, ТИР РТБ Бор, Рудник бакра Мајданпек, ИПМ Мајданпек, ЕИ Корпорција Ниш, ЕИ ИРИН Ниш, ЕИ Чегар Ниш, ЕИ Компоненте Ниш, ЕИ Комерц Ниш, ЕИ Елмаг Ниш, ЕИ Метал Ниш, ЕИ Телевизија Ниш, МИН Холдинг (Институт а.д.) Ниш, Ливмин Ниш, Мин Ом Ниш, Минмодел Ниш, Мин специјална возила Ниш, Мин Локомотива Ниш, Мин Вагонка Ниш, МИН Инжињеринг Ниш, Заваривач Врање), у понедељак 15. јула 2013. године у Нишу, са почетком у 10,00 сати.

 

Поштовани,

Од Вас очекујемо да изнесете суштину-најважније елементе програма Владе РС за стабилизацију државног буџета и рефому јавног сектора.
Такође, очекујемо да, за горе наведена привредна друштва, изнесете у коју групу предузећа спадају, односно да ли су предвиђена за стечај, продају, у посебну категорију предузећа или су то бивши велики системи и шта се са њима и радницима предвиђа.

Металски поздрав.