O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 27.6.2013. 

СИНДИКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР
-РАДНИЦИМА У ШТРАЈКУ-

ПОШТОВАНИ,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ НА СЕДНИЦИ УПРАВЕ, КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 25. ЈУНА 2013. ГОДИНЕ, ИНФОРМИСАН ЈЕ О ШТРАЈКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА СОМБОР.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ СВИМ СВОЈИМ КАПАЦИТЕТИМА ПОДРЖАВА ЗАХТЕВЕ ШТРАЈКАЧА И ОСУЂУЈЕ СВАКО ПОНАШАЊЕ ПОСЛОДАВЦА КОЈИМ СЕ ВРШИ ПРИТИСАК НА РАДНИКЕ И ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА КОЈИ ШТРАЈКУЈУ.

ОСУЂУЈЕ СЕ И ЗАХТЕВА ОД НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ПРЕ СВЕГА ОД ИНСПЕКТОРАТА РАДА И МИНИСТАРСТВА РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ДА ПРЕДУЗМУ СВЕ МЕРЕ И СПРЕЧЕ ПОСЛОДАВЦА У ПРОТИВПРАВНОМ ПОНАШАЊУ.

ФАБРИКА АКУМУЛАТОРА СУМБОР ЈЕ ДУГОГОДИШЊЕ УСПЕШНА ФАБРИКА, КОЈА ЈЕ ПОЗНАТА НЕ САМО У СРБИЈИ НЕГО И У ЕВРОПИ И СВЕТУ И СИГУРНИ СМО ДОНЕЛА ЈЕ ВЛАСНИКУ ФАБРИКЕ ВЕЛИКИ ПРОФИТ И УВЕЋАЛА ЊЕГОВО ЛИЧНО БОГАТСТВО, ЗА ШТА НАЈВЕЋУ ЗАСЛУГУ ИМАЈУ УПРАВО ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ШТРАЈКУЈУ.

ВРЕМЕ ЈЕ ДА ВЛАСНИК ФАБРИКЕ ВРАТИ МАЛИ ДЕО СВОГ БОГАТСТВА И ИСПЛАТИ РАДНИЦИМА ЗАОСТАЛЕ ЗАРАДЕ И ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И НА ТАЈ НАЧИН ОМОГУЋИ НАСТАВАК НОРМАЛНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ОБОСТРАНОМ ИНТЕРЕСУ.

ТАКОЂЕ, У ЦИЉУ УСПОСТАВЉАЊА ПОВЕРЕЊА ЗАХТЕВАМО ОД ВЛАСНИКА ФАБРИКЕ ДА ПОВУЧЕ СВА РЕШЕЊА О СУСПЕНЗИЈАМА И ОТКАЗЕ УГОВОРА О РАДУ, КАО И ВРАЋАЊЕ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ СА УГОВОРОМ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РАДУ.

ЗАХТЕВАМО ХИТНО ОТВАРАЊЕ ОЗБИЉНИХ ПРЕГОВОРА СА ШТРАЈКАЧКИМ ОДБОРОМ И ПРЕДСТАВНИЦИМА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ РАДИ ДОГОВОРА И ГАРАНЦИЈАМА ЗА ПРЕСТАНАК ШТРАЈКА.

 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

11000 Београд, Трг Николе Пашића 5, Тел: Кабинет председника 011/333 5 165, Секретар Већа 011/323 1 505, Централа 011/333 5 333, Факс 011/ 324 1 322, ПИБ 100063070, Матични број 07002211, Текући рачун 355-1014774-54
Е- mail: office@sindikat.rs; www.sindikat.rs

Београд, 27. јун 2013.

Синдикална организација
самосталног синдиката металаца Србије
Фабрике акумулатора Сомбор
- радницима у штрајку

Савез самосталних синдикате Србије пружа пуну подршку борби за решавање питања егзистенције и радничких права Синдикалне организације самосталног синдикате металаца Србије у Фабрици акумулатора Сомбор и радника који штрајкују.

Радници и синдикат имају право да и штрајком, као легитимним средством, бране своја права, пре свега право на зараду и право на рад и ни један послодавац, нити власник фабрике нема право да спречава радника да штрајкују, да их избацује из круга фабрике, а да на њихово место запошљава нове радника и да формира свој синдикат у циљу супротстављања радницима који штрајкују.

Апелујемо и захтевамо од власника Фабрике акумулатори Сомбор да започне озбиљан дијалог са запосленима и да се изнађе решење прихватљиво за обе стране.

Такође, Савез самосталних синдикате Србије подржава напоре и штрајкове и других радника предузећа у власништву концерна „Фармаком МБ“ Шабац на остваривању и заштити права радника на рад и зараду, као и других права из колективних уговора и закона.

ПРЕДСЕДНИК   Љубисав Орбовић