O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 17.6.2013.
Број: 107

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-н/р Председнику Владе-

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије је веома забринут за стање и перспективу привредних субјеката металске индустрије Србије а посебно за положај запослених у тим предузећима.

Сведоци смо катастрофалних последица потпуно погрешне економске политике, одсутности стручности и воље да се на економским принципима успостави економски амбијент, а све то довело је до гашења читавих индустријских грана и довођење радника и грађана, као и њихових породица у тоталну беду.

Са друге стране обрадовани смо најавама Владе РС да ће се донети пакет економских мера за спречавање даље ерозије привреде и успостављања нових економских мера на економским принципима. Забринути смо и што се све чешће помињу привредни субјекти у реструктурирању као „главни“ кривци дефицита у Буџету и да ће се радикално смањити помоћ Државе тим предузећима.

Веома смо забринути што нас и ова Влада као и предходне апсолутно игноришу и не консултују (сем најава на телевизији) о мерама које имају намеру применити. Како су нас консултовали такви су им резулатати а тако су прошли и на изборима.

Ми мислимо да то није добра пракса.

Самостални синдикат металаца Србије Вам се на томе захваљује а радницима ћемо рећи истину и упутићемо их да пред зградом Владе РС траже своја одузета права.

Металски поздрав.

 

Београд, 18.6.2013.
Број: 106
                                                                               

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру-

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије нема никакву информацију о програму, и мерама које хоћете да предузмете за привредна друштва металске индустрије у реструктурирању.

Забринутост, уплашеност и притисак запослених у привредним друштвима металске идустрије у реструктурирању је велики. Недостатак воље да се питање тих предузећа и запослених у њима трајно реши по програмима реструктурирања ломило се преко њихових леђа. Ситуација је таква да је веома тешко овакву ситуацију држати под контролом.

И запослени и синдикат читаjу узнемиравајуће вести у средствима информисања о даљој њиховој судбини која, како се пише није светла.

Хоћемо да Вам пренесемо њихов став а то је да они нису криви за ситуацију у коју су доведени и да се неће помирити са наметнутим судбинама. Браниће себе и своје породице свим средствима.

Крајње је време да се изађе пред запослене и садашње пословодство и кажете им каква их судбина очекује.

У том смислу предлажемо да се одрже састанци са синдикатима и директорима привредних друштава у реструктурирању и то:

  • за регион Централне Србије („14. октобар“ Крушевац, Фабрика каблова Јагодина, „Прва петолетка“ Трстеник, Застава Камиони Крагујевац, 21.октобар Крагујевац, Група Застава возила Крагујевац, Метал системи Крагујевац, Гоша холдинг Смедеревска Паланка, Гоша Фам Смедеревска Паланка, Гоша Солко Смедеревска Паланка, Ливница Топола) у среду 26. јуна 2013. године у Крагујевцу са почетком у 12,00 сати.
  • за регион Западне Србије (ФАП Прибој, Фабрика вагона Краљево, Фабрика резног алата Чачак, Слобода апарати Чачак, Гибњара Краљево, Зорка обојена Шабац) у четвртак 27. јуна 2013. године у Чачку, са почетком у 12,00 сати.
  • за Покрајину Војводину и град Београд (Петар Драпшин Нови Сад, Мајевица Холдинг Бачка Паланка, Утва авиони Панчево, ИМР Раковица, ИМТ Нови Београд, Икарбус Земун, Петар Драпшин Младеновац) у среду 03. јула 2013. годне у Београду, са почетком у 12,00 сати и
  • за регион Источне Србије (РТБ Бор, ИПМ Мајданпек, ЕИ Ниш, МИН Холдинг Ниш, Ливмин Ниш, Мин Ом Ниш, Минмодел Ниш, Мин специјална возила Ниш, Мин Локомотива Ниш, Мин Вагонка Ниш, Заваривач Врање), у четвртак 04. јула 2013. године у Нишу, са почетком у 12,00 сати.

 

Молимо Вас да по горњем распореду обезбедите представнике Министарства и Агенције за приватизацију да изложе став Министарства о даљој судбини ових предузећа.

Металски поздрав.