O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 04.6.2013.
Број: 96

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Млађану Динкићу-

Поштовани Министре,

Располажемо са информацијама да потенцијални купац четири предузећа из састава „Прве петолетке“ из Трстеника, Амкодор из Белорусије, долази у Ваше Министарство у четвртак 06. јуна 2013. године у 16,00 сати, када ће се разговарати о начину и условима приватизације ових предузећа.

У име радника ова четири предузећа „Прве петолетке“, чија се судбина такође тада решава, наш став је да том састанку, неизоставно морају да присуствују и представници Самосталног синдиката и то: - Јевтић Душан, председник Синдикалне организације „ППТ Сервоуправљачи“, - Ратко Сташевић, председник Синдикалне организације „ППТ Цилиндри“, - Драган Станојчић, председник Синдикалне организације „ППТ Хидраулика“, - Душан Андрић, председник Синдикалне организације „ППТ ТМО“, као и представник Самосталног синдиката металаца Србије.

Очекујемо да нас о Вашем ставу по овом захтеву обавестите најкасније сутра 05. јуна 2013. године до 10,00 сати.

Уколико нас не обавестите или је Ваш став негативан, обавештавамо Вас да ћемо бити принуђени да се са радницима окупимо испред Вашег Министарства.

- Јевтић Душан ___________________
председник СО „ППТ Сервоуправљачи“,

- Ратко Сташевић __________________
председник СО „ППТ Цилиндри“

- Драган Станојчић _________________
председник СО „ППТ Хидраулика“

- Душан Андрић __ _________________
председник СО „ППТ ТМО“