У просторијама Националне службе за запошљавање филијали Крагујевац, 29.10.2010. године, одржан је састанак коме су присуствовали Љиљана Петровић, директор Националне службе за запошљавање - филијала Крагујевац, Зоран Вујовић председник Самосталног синдиката металаца Србије, Горан Милић, председник организације Самосталног синдиката металаца Србије за град Крагујевац и Љубодраг Цвркотић секретар Самосталног синдиката металаца Србије.
Тема састанка је била: положај и стање у металској индустрији Крагујевца, Баточине, Раче и Кнића. Анализа је обухватила и анализу незапослености кроз квалификациону, старосну и образовну структуру, технолошке вишкове, преквалификацију радника за занимања потребна тршижту рада, сарадањи Националне службе са синдикатима, оснивању нових синдикалних организација у приватним предузећима, сарадњи Националне службе са школама и факултетима, и низ других питања из света рада и запошљавања.

Горан Милић, председник организације Самосталног синдиката металаца Србије за град Крагујевац и Љубодраг Цвркотић секретар Самосталног синдиката металаца Србије посетили су предузеће Grah Automotive d.o.o. у Баточини. У разговору са руководством предузећа, Љиљаном Златић, Жиком Николићем и Владом Благојевић, представници синдиката су упознати са производним програмом предузећа, производњом и развојем предузећа.
Фабрика ради од 1.јуна 2006.год. има 150 запослених са тенденцијом раста, раде спољну каблажу за прву уградњу Форда, Опела итд.
Синдикално нису организовани. Руководство је у разговорима изразило вољу да се у сарадњи са власником оснује и региструје синдикална организација. Закон о безбедности и здрављу на раду са уграђеним актом о процени ризика, се у потпуности поштује.

Зоран Вујовић, председник Самосталног Синдиката металаца Србије, Горан Милић председник Организације Самосталног синдиката металаца Србије за град Крагујевац и Љубодраг Цвркотић секретар Самосталног синдиката металаца Србије посетили предузеће "Елвод" Крагујевац. У разговору са власником фирме, Рајицом Плашићем и председником синдикалне организације, Славком Миљковићем, делегација Самосталног синдиката је упозната са радом предузећа и проблемима пласмана производа на домаће тржиште.
Власник предузећа је указао на проблем да је фирма директно везана за Електропривреду Србије а да не може ни један тендер да добије јер Електропривреда све увози. Такође је навео да 70% производње извозе а да су у Застави трећа рука и да раде са губитком. Сарадња са синдикатом је добра.

Одржан састанак у фирми Elektronica di Vitali SR doo. Крагујевац Александар Радовановић, директор предузећа, делегацију Самосталног синдиката металаца, коју су чинили: Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије, Горан Милић, председник Организације Самосталног синдиката металаца Србије за град Крагујевац и Љубодраг Цвркотић, секретар Самосталног синдиката металаца Србије, је упознао са производним програмом предузећа и истакао да су они релативно млада фирма, да производе каблове за веш машине "Канди" и "Бош", да раде за Турско тржиште. Имају 51 запосленог. Редовно измирују плате са порезима доприносима. Истакао је и да су падигли кредит за куповину плаца за изградњу нове фабрике, а да од Скупштине града Крагујевца и Владе републике Србије нису ништа добили.

Зоран Вујовић, председник синдиката металаца Србије, Горан Милић, председник Организације Самосталног синдиката металаца Србије за град Крагујевац и Љубодраг Цвркотић, секретар Самосталног синдиката металаца Србије, посетили су "Шумадију – Дес" предузеће за запошљавање инвалида Крагујевац. У разговорима са Александром Вуловићем, истакнуто је да имају 120 запослених, да су постали државно предузеће, да је Закон о инвалидима усвојен без накнада за зараде, да су поистоветили све инвалиде, и оне по рођењу и ратне. Постали су тржишно предузеће и не могу бити сви инвалиди запослени, тако да је од 120 запослених, 70 је инвалида. Такође је истекао да су њихов производни програм посветили комуналним предузећима а да сад они не купују од њих. Покушали су да постану и Градско предузеће, али то није успело. У току је регистрација синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије. Сви запослени примају минималну зараду и имају заостатак 5-6 плата.

 

Povratak na stranicu Aktuelnosti