O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 04.6.2013.
Број: 95

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-н/р Председнику Ивици Дачићу-

Поштовани Председниче,

Самостални синдикат металаца Србије, као и Ви, веома је забринут стањем у предузећима металске индустрије Србије и положајем радника у њима.

У сталним контактима са радницима уочавамо огроман труд који улажу да обезбеде егзистенцију за своје породице, неизвесност да ли ће имати посла и да ли ће им послодавац исплатити зараду, веома присутну нетолерантност власника капитала а са друге стране менаџмент предузећа истиче слаб и недовољан амбијент за успешнију производњу, велике трошкове и тд. и тд.

У вези са тим, Самостални синдикат металаца Србије је тражио разговор са министром Млађаном Динкићем. Обратили смо му се писмом од 04. априла, затим писмом од 23. априла и писмом од 13. маја 2013. године. Ни на једно писмо, која Вам шаљемо у прилогу, Министар нам није одговорио.

Имајући у виду горе наведено, као и велики набој међу радницима, разно - разне информације (дезинформације) које се објављују у средствима јавног информисања, сматрамо да је неопходно да одржимо заједнички састанак.

Предлажемо да на заједничком састанку размотримо и договоримо се о следећим темама:

  • недостатак обртног капитала за редовну производњу. Наиме, многа предузећа, било приватизована или неприватизована, имају тржиште за своје производе, али тржиште капитала у Србији је прескупо и прети опасном смањењу производње, отпуштању радника и затварању привредних субјеката;
  • посла за предузећа металске индустрије Србије има и у Србији, само их не добијају. Зашто?
  • предузећа у реструктурирању тај статус губе 30. јуна 2014. године. Не знамо шта ће се догађати до тада.
  • реиндустријализацију подржавамо али не знамо шта то конкретно значи.

 

  • Постоје и друга питања која желимо да отворимо као:
  • здравствено осигурање није решено,
  • поново отварамо питање повезивање радног стажа,
  • одговор Државе на проблем блокада текућих рачуна предузећа због тужби радника и става Суда у Стразбуру.

 

Оцењујемо да за састанак немамо много времена. Имајући у обзир Ваше многобројне, такође веома важне, обавезе предлажемо да састанак одржимо у 25-ој седмици о.г.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.