O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Beograd, 08.5.2013.g.
Broj: 81  

Ministarstvo finansija i privrede
Mlađan Dinkić, ministar

Poštovani,

Samostalni sindikat metalaca Srbije i Industrijski sindikat Srbije već treću godinu sprovode aktivnosti na reindustrijalizaciji i novoj Strategiji industrije Srbije. Ohrabreni smo i izražavamo zadovoljstvo sa najavama Ministarstva finansija i privrede vezane za ove dve oblasti i izražavamo nezadovoljstvo da se taj, za Srbiju i građane Srbije važan proces, sprovodi bez uključivanja socijalnih partnera. Naša dva sindikata posebnu zainteresovanost i brigu pokazuju za preduzeća u restrukturiranju i najavu Ministarstva finansija i privrede da se restrukturiranje završava polovinom 2014. godine. Sa sindikatima kao partnerima proces restrukturiranja bi bio znatno olakšan a zajednički bi podelili odgovornost za budućnost industrije Srbije i hiljade radnika koji u njoj rade.
Iz svega navedenog očekujemo da nas pozovete kako bi nam izneli plan sprovođenja najavljenih aktivnosti Ministarstva a sindikatima ostavili mogućnost da damo naše viđenje i argumentaciju da je sindikatima mesto u svim telima koje je Ministarstvo konstituisalo ili planira da konstituiše za potrebe sprovođenja procesa REINDUSTRIJALIZACIJE i RESTRUKTURIRANJA.
Očekujuči Vaš poziv mi Vas srdačno pozdravljamo.