O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 04.4.2013.
Број: 71

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Млађану Динкићу-

Поштовани Министре,

Председништво Самосталног синдиката металаца Србије, на својој седници од 04. априла 2013. године, анализирало је стање и проблеме у предузећима металске индустрије Србије.

Том приликом констатовали смо да и поред активности овог Министарства, која су значајно допринеле опстанку и развоју предузећа металске индустрије Србиje, постоје и одређени проблеми и непознанице.

Ти проблеми и  непознанице односе се на следеће:

  • недостатак обртног капитала за редовну производњу. Наиме, многа предузећа, било приватизована или неприватизована, имају тржиште за своје производе, али тржиште капитала у Србији је прескупо и прети опасном смањењу производње, отпуштању радника и затварању привредних субјеката;
  • посла за предузећа металске индустрије Србије има и у Србији, само их не добијају. Зашто?
  • предузећа у реструктурирању тај статус губе 30. јуна 2014. године. Не знамо шта ће се догађати до тада.
  • реиндустријализацију подржавамо, али не знамо план, програм и динамику спровођења.
  • Постоје и друга питања која желимо да отворимо као:

- здравствено осигурање није решено,
- поново отварамо питање повезивање радног стажа,
- одговор Државе на проблем блокада текућих рачуна предузећа због тужби радника и става Суда у Стразбуру.

На седници Председништва ССМС закључили смо да Вас, у циљу међусобног информисања, договора о заједничким активностима и подели одговорности, замолимо за одржавање заједничког састанка.
Предлажемо Вам да састанак одржимо у просторијама Министарства финансија и привреде, у термину који Вама одговара, у наредних 10- так дана.
Са стране Самосталног синдиката металаца Србије на састанку са Вама учествовали би чланови Председништва ССМС.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.

 

Београд, 23.4.2013.
Број: 71/1

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Млађану Динкићу-

Поштовани Министре,

Сигурни смо да разумете потребу Самосталног синдиката металаца Србије да са Вама разговара везано за стање и перспективу привредних друштава металске индустрије.

Ми, такође, разумемо да због Ваших обавеза не стижете, увек, да одговорите на захтеве синдиката.

Због тога смо, крајње толерантни и намера нам је да Вас овим путем потсетимо да смо Вам допис Самосталног синдиката металаца Србије, са молбом да направимо заједнички састанак, упутили 05. априла 2013. године. Овај допис се негде загубио, па смо Вам исти поновили мејлом 18. априла 2013. године.

Претпостављамо да сте информисани о нашем захтеву, па очекујемо да заједнички састанак одржимо најкасније до краја маја 2013. године.

Такоће, очекујемо да нас о термину за састанак обавестите благовремено, како би се за исти квалитетно припремили.

Металски поздрав.

 

Београд, 13.5.2013.
Број: 71/2 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Млађану Динкићу-

Поштовани Министре,

У име Самосталног синдиката металаца Србије принуђени смо да Вам се и  по трећи пут обратимо са молбом да, везано за питања која смо Вам у првом писму изнели, организујемо заједнички састанак.

И овај пут износимо да разумемо Ваше обавезе, али да никакав одговор од Вас не добијамо већ месец дана, то не разумемо.

Још једном Вас молимо да нам, до краја ове седнице одговорите да ли прихватате састанак или не.

Након овог времена обавестићемо наше органе о Вашем ставу.

Металски поздрав.

 

Београд, 04.6.2013.
Број: 71/3

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Млађану Динкићу-

Поштовани,

Као што знате, Самостални синдикат металаца Србије Вам се обраћао три пута и то:

  • 04.4, где смо Вам се са седнице Председништва ССМС обратили са молбом за заједничким састанком и где смо навели питања о којима желимо да разговарамо;
  • 23.4. смо Вас подсетили на први допис и још једном замолили да се састанак одржи;
  • затим смо Вам се обратили и 13.5. са још једном молбом да проблеме у металској индустрији схватамо веома озбиљно и да је састанак крајње неопходан.

 

Поштовани Министре, Ви сте се оглушили о све наше захтеве. Сада смо у дилеми да ли уопште желите да, о проблемима предузећа металске индустрије и радника који тамо раде желите да разговарате са нама.

Ми времена немамо, ситуација се компликује из дана у дан. Ми из Вашег министарства не видимо решење ни за једно питање наведено у допису од 04. априла 2013. године.

Из тих разлога Самостални синдикат металаца Србије ће се обратити Председнику Владе РС и Првом потпредседнику Владе РС.

Металски поздрав.