O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ СА УНИЈОМ ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ ОКО ПОСЕБНОГ-ГРАНСКОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ СРБИЈЕ

Информација 1 

Састанак радних група репрезентативних синдиката (Грански синдикат индустрије, енергије и рударства Независност и Самостални синдикат металаца Србије) и Уније послодаваца Србије, везано за Посебан-грански колективни уговор за металску индустрију Србије, одржан 07. марта 2013. године, у просторијама Уније послодаваца Србије, са почетком у 12,00 сати.
Први састанак посвећен утврђивању чланова који су спорни у отказаном Посебном-гранском колективном уговору за металску индустрију Србије и договору за будући рад.

Први састанак преговарачких екипа Самосталног синдиката металаца Србије и Уједињених гранских синдиката „Независност“, са једне стране, и Уније послодаваца Србије, са друге, заказан је за 08. април 2013. године, у просторијама Уније послодаваца Србије, са почетком у 12,00 сати.

Имајући у виду започете активности око Посебног-гранског колективног уговора за металску индустрију Србије, Самостални синдикат металаца Србије је предложио да се преговори наставе 22. априла 2013. године, у сали Савеза самосталних синдиката Србије (Дечанска 14, сала на V спрату), са почетком у 11,00 сати.
Основа за преговоре, по договору са предходних преговора, био би текст ПКУ-а предложен од стране УПС и текст ПКУ-а кога је УПС отказала.

На молбу Уније послодаваца Србије да се термин састанка, због бројних обавеза помери после првомајских празника, Самостални синдикат металаца Србије је као термин за наставак преговора предложио 07. мај 2013. године.
Основа за преговоре, по договору са предходног састанка, био би текст ПКУ-а предложен од стране УПС и текст ПКУ-а кога је УПС отказала.

По најновијим информацијама из Уније послодаваца Србије састанак преговарачких тимова ће се одложити за ПЕТАК 10.5.2013. ГОДИНЕ.