O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 30.11.2012.
Број: 116

ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ПУПИН ТЕЛЕКОМ А.Д. ЗЕМУН
ПРЕДСЕДНИКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПУПИН ТЕЛЕКОМ А.Д. ЗЕМУН
ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
ПОТПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПУПИН ТЕЛЕКОМ А.Д.

Поштовани,

У складу са састанком у Пупин телекому а.д. Земун, који је одржан 19. новембра 2012. године, а на основу договора са Помоћницом Министра одбране, заказујемо заједнички састанак.

Заједничком састанку присуствоваће Помоћница Министра одбране са сарадницима.

Заједнички састанак ће се одржати у УТОРАК 04. децембра 2012. године, у просторијама Министарства одбране, са почетком у 10,00 сати.

У очекивању успешног састанка, металски поздрав.