O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Српски металски и Индустријски синдикати отпочели серију разговора са председницима посланичких клубова Скупштине Републике Србије са циљем придобијања подршке за заједнички формулисане синдикалне ставове. СПС примио металце и уважио њихове ставове и захтеве.

МЕТАЛЦИ СРБИЈЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Београд, 23.11.2012.г.

Председници индустријских и металских синдиката Србије: Зоран Вујовић - Самостални синдикат металаца Србије, Драган Матић - Индустријски синдикат Србије, Драган Ж. Миловановић - АСНС Индустријски синдикат, Милена Јоцић - Индустријски синдикат Слога су сходно раније постигнутом договору примљени у Народни Дом- Скупштину Србије у намери да обаве разговоре са посланичким клубовима политичких партија информишући их о Закључцима везаним за стање металске индустрије Србије. Услед обавеза већине посланика који су учествовали у скупштинском раду синдикалци су обавили разговор са представницима СПС Мирјаном Драгић, Неђом Јовановић и Славољубом Влајковићем.
Уводно излагање је имао Зоран Вујовић указујући да ако нема металске индустрије и индустрије Србије онда нема ни плата за скупштинске одборнике и свих других који своју позицију граде на приходима из буџета. Између осталог указано је да је буџет у делу средстава намењених за предузећа у реструктурирању који је у 2012. износио 23 милијарде динара смањен на 17 милијарди. Синдикалци постављају питање како та предузећа довести у пословну способност и ситуацију успешне приватизације ако нема довољно подстицајних средстава. Посланицима СПС-а су уручени Закључци са првог јавног слушања Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику на тему „Стање и перспективе предузећа металске индустрије Србије“, Амандман на Закон о буџету за 2013.г. и Предлог за повлачење из скупштинске процедуре Предлога закона о изменама и допунама Закона о приватизацији.
Како смо чули од представника СПС-а, социјалисти су у потпуности окренути захтевима синдиката без популизма и демагогије. Садашња иницијатива синдиката може се сматрати окаснелом али то не значи да процес који су синдикати започели треба зауставити јер постоје и други начини да се захтеви синдиката додатно размотре и кроз ресорне одборе и амандмане измени предложени законодавни оквир у изменама Закона о приватизацији.
Драган Матић је констатовао да синдикати по први пут наступају, да немају довољно информација о скупштинским темама и да се нада да ће се ова комуникација наставити а сарадња са СПС-ом и другим политичким партијама наставити. Како је могуће да измене важних закона заобилазе Социјално-економски савет, већ једанаест година од када СЕС постоји?
Мирјана Драгић је са жаљењем констатовала да присутни либерални капитализам у Србији не препознаје човека и радника и да СПС чини напор да се ти односи промене али никада се неће вратити односи које памтимо из периода социјализма.
Представницима СПС-а је изнета ситуација везана за предузећа обухваћена програмом пољомеханизације и ИМТ-а и ИМР-а као значајним носиоцима и финалним произвођачима трактора који за себе вежу значајан број коопераната. Такође је истакнута важност опстанка ФАП-а из Прибоја, Железаре Смедерево и других преосталих великих металских предузећа. Заједнички закључак је да ниједно металско предузеће не сме бити угашено а да пре тога нису предузете све могуће мере да се оно или његов део спасе.
Синдикати су добили потврду да ће разговори са другим посланичким клубовима бити настављени почетком идуће недеље.

 

Посланички клубови Српске напредне странке, Нове Србије и Социјалдемократске партије саслушали ставове и захтеве металских индустријских синдиката.

ИНДУСТРИЈА КАО ШАНСА ЗА НАПРЕДАК СРБИЈЕ

Београд, 26.11.2012.

Настављајући своје активности металски индустријски синдикати Србије: Самостални синдикат металаца Србије, Индустријски синдикат Србије и  Удружени синдикати „Слога“, су наставили серију састанака са представницима посланичких клубова у Скупштини Републике Србије.
Први састанак је био са представницима Социјалдемократске партије, Славицом Савић и  др Владимиром Маринковићем који су исказали не само велико разумевање проблема у металској индустрији већ су они и добри познаваоци укупне ситуације у Индустрији Србије и активности које синдикати, учесници овог састанка воде.
Славица Савић као наша дојучерашња синдикална колегиница је у више наврата користила скупштинску говорницу да укаже на проблеме са којима се синдикати сусрећу а потврђено је да ће то бити и са Закључцима које су синдикати формулисали.
„110.000 радника у металској индустрији као и 300.000 радника у индустрији Србије представљају реалну могућност за свеукупни привредни и економски опоравак Србије. Ми очекујемо да Влада Републике Србије, ресорна министарства и скупштинска већина покажу разумевања за проблеме у металској индустрији и донесу јасне законске оквире и рокове за реиндустријализацију а не њено гашење, како ствари сада стоје“ речи су Зорана Вујовића које је упутио представницима СДП-а у току састанка.  
„Буџетски приходи морају имати реално извориште а очување и развој индустријских капацитета омогућавају да тако структуиран буџет омогућава бољу позицију свих других структура друштва, нарочито оне групације која се финансира из средстава буџета. Уколико се у будућности број индустријских радника не буде повећао, као и њихове зараде, Србија ће бити таоц међународних финансијско-политичких институција а цена коју ћемо плаћати неће бити само изражена у цифрама већ и у губитку државности, самосталности и територије“ казао је у свом излагању Драган Матић.

Обраћајући се присутним синдикалцима, Славица Савић је назначила да у овом тренутку у скупштинској процедури има 16 закона од којих ниједан није прошао Социјално-економски савет. То је недопустиво и СДП ће убудуће омогућити присутним синдикатима да имају увид у законодавне скупштинске активности како би могли правовремено да реагују. СДП, тачније Славица Савић, је спремна да буде гласноговорница српским синдикатима убудуће.
У свом обраћању др Маринковић је подвукао да СДП као партија социјадемократске оријентације има природну потребу сарадње са синдикатима и да ће овакви сусрети бити интензивирани.
Пуно размевање за изнете ставове синдиката показали су и представници Посланичког клуба Нове Србије, Дубравка Филиповска и Мирослав Маркићевић.
Затражено је разумевање синдиката да њихових 8 посланика не могу да преокрену стратешке договоре скупштинске већине али да су потпуно спремни да синдикате саслушају, у Скупштини говоре о проблемима које смо им изнели и на тај начин допринесу да се Захтеви и ставови синдиката боље разумеју и подрже у Скупштини Србије.
Господин Маркићевић већ има одређена искуства, додуше негативна, када је у питању подршка појединим синдикалним групацијама али то га није удаљило од његовог левичарског уверења и радничког порекла и уверени смо да ћемо у Новој Србији и њему лично имати искреног лобисту за решавање проблема у металској индустрији.
Драган Тодоровић испред Посланичког клуба Српске напредне странке је пажљиво размотрио садржину Захтева и ставова синдиката као и садржину Предлога и измена Закона о приватизацији и залагања синдиката да се изврши измена у Закону о буџету када је у питању висина средстава за подршку предузећима у реструктуирању. Господин Тодоровић у потпуности разуме залагање металских синдиката и исказује лични став да без индустрије Србија не може рачунати на напредак. Наведен је пример пиротске индустрије одакле иначе Тодоровић долази и евидентно је да читав регион и град пропадају од тренутка пропасти великих индустријских капацитета у Пироту.
Металски индустријски синдикати очекују да ће у току ове недеље обавити разговоре и са другим посланичким клубовима што је потврђено од стране Демократске странке и ПУПС-а.