Поштовани Министре, 

Управа Самосталног синдиката металаца Србије, на седници од 19. априла 2010. године, усвојила је два документа, и то: 

  • -      Борба за очување и развој металске индустрије Србије и
  • -      Програм за социјални прогрес.

 

Имајујћи у виду Ваше напоре и напоре Вашег министарства за очување и раст металске индустрије Србије, као и напоре за побољшање положаја запослених, предлажемо Вам, да по ова два документа отворимо дискусију, дођемо до заједничких ставова и договоримо се о роковима и носиоцима активности,  да би се договорено испоштовало.Предлажемо Вам да дискусију започнемо средином следеће седмице, у зависности од Вашег расположивог времена.

У делегацији Самосталног синдиката металаца Србије учествовало би Председништво Самосталног синдиката металаца Србије (10 људи) на челу са Председником Савеза самосталних синдиката Србије.

Користимо прилику да Вас информишемо да ће Самостални синдикат металаца Србије Међународни празник рада 1. мај обележити у Крагујевцу а да смо због великог притиска радника који се налазе у социјално незавидној ситуацији,  са просечном зарадом од око 22.000 динара, заказали протест за 21. мај у Нишу.

У очекивању Вашег јављања металски поздрав.

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДБОР ЗА ИНДУСТРИЈУ И ОДБОР ЗА  ПРИВАТИЗАЦИЈУ

Поштовани,

Управа Самосталног синдиката металаца Србије, на седници од 19. априла 2010. године, усвојила је два документа, и то: 

  • -      Борба за очување и развој металске индустрије Србије и
  • -      Програм за социјални прогрес.

 

Имајући у виду Ваше напоре да се очува индустрија Србије и побољша положај радника,  оцењујем да је веома важно да ова два документа размотримо на седницама Ваших одбора.У делегацији Самосталног синдиката металаца Србије учествовало би Председништво Самосталног синдиката металаца Србије (10 људи) на челу са Председником Савеза самосталних синдиката Србије.

Користимо прилику да Вас информишемо да ће Самостални синдикат металаца Србије Међународни празник рада 1. мај обележити у Крагујевцу а да смо због великог притиска радника који се налазе у социјално незавидној ситуацији,  са просечном зарадом од око 22.000 динара, заказали протест за 21. мај у Нишу.  

У очекивању Вашег позива металски поздрав.

СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Поштовани, 

Управа Самосталног синдиката металаца Србије, на седници од 19. априла 2010. године, усвојила је два документа, и то: 

  • -      Борба за очување и развој металске индустрије Србије и
  • -      Програм за социјални прогрес.

 

Имајући у виду надлежност и улогу Социјано-економског савета Републике Србије,  молимо Вас да ова два документа уврстите у дневни рад једне од следећих  седница овог тела. 

Металски поздрав.

Povratak na stranicu Aktuelnost